We Execute Our Ideas slider art From Start to Finish Perferendis repudandae fugia rchitecto beatae rederit svitae recusa ndae debitifacere uiimi placeat maxienui Прочети още We Execute Our Ideas From Start to Finish We Execute Our Ideas slider art From Start to Finish Perferendis repudandae fugia rchitecto beatae rederit svitae recusa ndae debitifacere uiimi placeat maxienui Прочети още We Execute Our Ideas From Start to Finish

За проекта

Проект № BG16M1OP002-1.016-0008-C02: Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, процедура № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът се реализира на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”ООД, която обхваща област Сливен. Той предвижда:

1. Рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км. водопроводна мрежа;

2. Рехабилитация, ремонт и изграждане на и 44,79 км. канализационна мрежа;

3. Реконструкция на пречиствателна станции за отпадъчни води (ПСОВ) -Сливен и ПСОВ – Нова Загора.

Новини и Събития

Последни новини

Aliquam sodales justo sit amet urna auctor scelerisquinterdum leo anet tempus enim esent egetis hendrerit vel nibh vitae ornar sem velit aliquam facilisivitae finibus risus feslin is hendrerit vel nibh vitae ornar uspendisse consequat quis sem.

Засегнати улици и участъци, по които ще се…

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че
7 юни, 2024

Засегнати улици и участъци, по които ще се…

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че
7 юни, 2024